Logo
Manipulation (Manipülasyon)                                                                                             Manipülatif terapi eklemlerin manipülasyonuna odaklanır. Bu teknik, yanlış hareket, kazalar, duruş, alışkanlıklar, stres ve gerginlik sonucunda meydana gelen yapısal dengesizlikleri ve gerilimleri, uygun kasları, eklemleri ve dokuları rahatlatıp normal hareket alanlarında tam kapasitede hareket etmelerini sağlayarak düzeltmeye yöneliktir. Eklem yerinde kaymalar pek çok şekilde meydana gelebilir, fonksiyonun bozulması için mutlaka yerinden çıkması gerekmez, bazen bu bozukluk görünürde hiçbir şey yapmadan da meydana gelebilir; eğilirken, araba sürdükten sonra veya sadece bir şeye uzanırken. Kayma yıllar önce meydana gelmiş ancak beden bir şekilde bunu dengelemiştir ve sonra son bir yanlış hareket veya gerilim sonucunda acı meydana çıkar. Manipülatif terapi belli bazı düzeltmelerle, eklemlerin normal hareket alanlarını kısıtlayan bağları rahatlatarak doğru hareket ve iskelet sisteminin fonksiyonu konusuna odaklanır.

Stefan Rippel’s

Directed Care Back Pain Clinic

http://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/5/5b/ A_Series_of_Anatomical_Plates_Muscles_Plate_21.jpg