Logo
Refleksoloji Refleksoloji kadim bir iyileştirme sanatıdır. Kökenine dair tam bir kayıt bulunmasa da 6. Hanedan Mısır mezarının (M.Ö. 2450) duvarlarında elleri ve ayaklarına masaj yapılan oturmuş iki adam tasviri vardır. Roma İmparatorluğu'nun fetihleri esnasında Mısır'dan Batıya geldiği düşünülmektedir. Refleksoloji konseptlerinin izleri Hanedan öncesi Çin'e kadar gitmektedir(muhtemelen M. Ö. 3000'lere kadar) ve kadim Hint tıbbında da refleksolojiye rastlanmaktadır. İnka Medeniyeti refleksoloji teorilerinden haberdar olup bu bilgileri Amerika yerlilerine ve günümüzde Amerika Birleşik Devletleri olan topraklara aktarmış olabilirler. Refleksoloji ayaktaki belli basınç noktalarını uyararak ağrıyı dindirmeye yönelik bir iyileştirme metodudur. Bu kontrollü basınç rahatsızlığın sebebini dindirir. Herhangi belirgin bir hastalığın ya da anormalliğin yokluğundaysa, refleksoloji sağlığı desteklemekte ve hastalıkları önlemekte de stres, yaralanma ve hastalık semptomlarını rahatlatmakta etkin olduğu kadar etkilidir. Refleksoloji terapistleri önceden belirlenmiş ayak basınç noktası haritalarıyla çalışırlar. Bu basınç noktaları sinir sistemiyle direk olarak organlara bağlanarak vücut organlarını ve bezleri etkilerler. Terapistler refleksolojinin önceden belirlenmiş tekniklerine göre basınç noktalarını uyarırlar. Bu dokunma terapisi kanalıyla bedende ağrı kaynağı olan herhangi bir bölge, hastlalık veya potansiyel bir zayıflık karşısına gelen ayak veya el noktasına uygulanan basınç ile iyileştirilip güçlendirilebilinir. Refleksoloji sinirleri uyarıp kan akışını teşvik ederek tedaviyi destekler.  Süreç içerisinde refleksoloji sadece ağrıyı dindirmekle kalmaz, ağrının kaynağını da ortadan kaldırır. Refleksoloji terapistleri çok çeşitli durumlar ve yaralanmaların tedavisinde başarılı olduklarını anektodlarla anlatırlar. Bu durumlardan biri fibromiyaljidir. Bu hastalığı olan kişiler durumlarına bağlı olarak yaşadıkları çeşitli kronik bağırsak sendromlarını dindirmek için refleksoloji almaya teşvik edilirler. Düzenli, sık ve kısa refleksoloji seansları, fibromiyaljiye bağlı kas ağrılarını kontrol etmek için ilaç tedavisine bir alternatif olarak ve hastanın boyun ve boğazındaki kasların gerginliğine bağlı olarak oluşan nefes alma zorluğunu rahatlatmak için önerilmektedir. Doğru şekilde uygulanan refleksoloji allerji semptomlarının yanında stresi, sırt ağrısını ve kronik yorgunluğu da dindirebilir. Refleksoloji metodlarını ayağa uygulamanın pratik ve mümkün olmadığı durumlarda bu metodlar rahatlıkla ele uygulanabilir. Ancak el terapisi ayağa göre sınırlıdır ve etkisinden daha az söz edilir. Bir refleksoloji seansı genellikle 30 dakikalık ayak terapisinden oluşur. Yapay ya da özel herhangi bir alet kullanılmaz. İnsan eli refleksolojide kullanılan en önemli aletdir. Terapist her iki ayağınıza da baş ve işaret parmaklarıyla kontrollü basınç uygular.

Stefan Rippel’s

Directed Care Back Pain Clinic